Examination, Jönköping University

Här är du välkommen att anmäla om du är beviljad särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen, skriva dubbla tentamen eller plussa (plussning gäller endast JTH).
Här anmäler du även allmänna problem som rör tentamen eller om du läser på annan svensk högskola eller universitet och önskar skriva din tentamen här.  

Gäller ditt problem eller din fråga digital tentamen i Inspera använd valet ”Digital tentamen – Inspera” nedan. Det kan röra sig om tekniska problem vid inloggning, genomförande eller runt resultatåterkoppling.

 

Vi måste få in samtliga anmälningar senast 10 dagar innan tentamenstillfället!

Observera att du kommer att få svar till den e-postadress som noteras vid anmälan.

 

Välj länk nedan:

Särskilt pedagogiskt stöd

Student från annan svensk högskola/universitet som önskar skriva papperstentamen på JU (Digital tentamen erbjuds ej)

Dubbla tentamen

Digital tentamen - Inspera

Övriga frågor/problem/synpunkter kring tentamenstillfället

Externa ärenden, från lärare och administrativ personal, till tentamenssamordnaren

 

 

 
Version 5.3.58.1.de55b18