Examination, Jönköping University

Här är du välkommen att anmäla om du är beviljad riktat pedagogiskt stöd vid tentamen eller ska skriva dubbla tentamen.
Här anmäler du även allmänna problem som rör tentamen eller om du läser på annan svensk högskola eller universitet och önskar skriva din tentamen här.  

Gäller ditt problem eller din fråga digital tentamen i Inspera använd valet ”Digital tentamen – Inspera” nedan. Det kan röra sig om tekniska problem vid inloggning, genomförande eller runt resultatåterkoppling.

 

Vi måste få in samtliga anmälningar senast 10 dagar innan tentamenstillfället!

Observera att du kommer att få svar till den e-postadress som noteras vid anmälan.

 

Välj länk nedan:

Riktat pedagogiskt stöd

Dubbla tentamina

Digital tentamen - Inspera (ärenden som rör verktyget eller händelse vid en digital tentamen)

Övriga ärenden kring tentamenstillfället

Externa ärenden till tentamenssamordnaren

Student från annan svensk högskola/universitet som önskar skriva papperstentamen på JU (Digital tentamen erbjuds ej) 

 

 
Version 5.5.1.b13e930